GartnerPartner - Handelsbetingelser
GartnerPartner - Vejen til grønnere glæde
Handelsbetingelser
 
Produktinformation:
På GartnerPartner.com oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til GartnerPartner.com via gartnerpartner@hotmail.com
 
Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt GartnerPartner accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.
 
Bestilling:
Præsentation af varer/ydelser sammen med en pris på GartnerPartner.com er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer/ydelser fra GartnerPartner udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til GartnerPartner om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og GartnerPartner er først indgået, når GartnerPartner ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.
 
Betaling:
Materialer betales ved levering.
Mandetimer faktureres efter opgaver er afsluttet.
Ved størrer plejeopgaver faktureres månedsvis.
Haveskitser og haveplaner faktureres efter godkendelse og aflevering.
Der er 8 dages betalingsfrist. Derefter tilskrives renter.
 
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.
 
Reklamation:
Ved køb af planter gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til GartnerPartner senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
 
Ved køb af belægningssten og materialer gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.
 
Ansvarsfraskrivelse og garanti:
GartnerPartner har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for GartnerPartner's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
 
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og GartnerPartner, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til GartnerPartners egen beskrivelse.
 
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for GartnerPartner's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
 
GartnerPartner afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.
 
Fortrydelsesret
Meddeler køber GartnerPartner, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler GartnerPartner det modtagne beløb.
 
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge det samme firma som leverede varen - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur med samme firma der leverede varen.
 
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor virksomhed og heller ikke varer solgt til virksomheder.
 
GartnerPartner betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.
 
drives af firmaet:
 
GartnerPartner CVR nr: 33736789
Tlf: 22 52 61 59, Engparken 91
7500 Holstebro
 
 
 
Forbehold for ændringer:
GartnerPartner forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
 
 
 
Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk